Aile Konutu ve Aile Konutu Şerhi

Aile Hukuku

1.Aile Konutu Nedir?

Aile konutu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile birlikte 2002 yılında hayatımıza girmiş bir kavramdır. Kavram ile ilgili olarak kanunda açık bir tanım yapılmamıştır. Ancak kanunun gerekçesinde “eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, yaşantılarına yön verdikleri, acı-tatlı günlerin içinde yaşandığı, anılarla dolu mekan” olarak tanımlanmıştır.

Yargıtay yerleşik içtihatlarında aile konutunu “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları mekan, eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürmek için ayrılan bir konut” olarak tanımlamıştır.

2.Aile Konutunun Unsurları Nelerdir?

Bir taşınmazın aile konutu olarak kabul edilebilmesi için resmi evlilik birliğinin kurulmuş olması ve evliliğin o taşınmazda sürdürülmesi gerekmektedir.

3.Aile Konutunun Korunma Süresi Nedir?

Aile konutu, eşlerin resmi evliliklerini sürdürdükleri yer olarak tanımlanmakta olduğundan, aile konutunun korunması evliliğin resmi olarak kesin bir şekilde sona ermesine kadar devam eder. Aile konutundan taşınılması, boşanmaya ek olarak evliliğin iptali, eşlerden birinin ölümü gibi hallerde de aile konutu kavramı sona erer.

4.Eşim Vefat Etti, Aile Konutunda Kalmaya Devam Edebilir Miyim?

Kural olarak eşlerden birinin vefat etmesi halinde aile konutunun hukuki koruması sona ermektedir. Ancak mal rejiminin tasfiyesi veya mirasın paylaşılması konusunda aile konutu olarak kullanılan taşınmazın sağ kalan eşin kullanımına özgülenmesi mümkündür.

5.Eşimle Boşanmamız Devam Ediyor, Aile Konutu Kimde Kalacak?

Mahkeme tarafından aile konutunun tarafınızın kullanımına özgülenmesi halinde aile konutunda boşanma davası kesinleşene kadar kalabilirsiniz.

6.Eşimle Boşandık, Aile Konutu Kimde Kalacak?

Paylaşmalı mal rejiminin tasfiyesi haricinde, aile konutunun akıbeti hakkında kanunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Boşanma halinde aile konutu eşlerden birinin adına kayıtlı ise diğer eşin aile konutunda tasarruf hakkı ortadan kalkmaktadır. 

7.Evi Terk Ettim, Aile Konutuna Geri Dönebilir Miyim?

Aile konutunda hak sahibi olmayan eşin evi terk etmesi durumunda aile konutuna ilişkin koruma devam etmektedir. Yargıtay bu durumda evi terk eden eşin ortak hayatı sonlandırmak

amacıyla evden ayrıldığını kabul etmektedir. Bu durumda da mahkemeden aile konutuna yönelik korumaları talep edebilirsiniz.

8.Eşim Aile Konutunu Satmış, Ne Yapabilirim?

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Eşinizin aile konutunu üçüncü bir kişiye devretmesi halinde rızanızın olmadığından bahisle tapu iptal ve tescil davası açabilirsiniz.

9.Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu şerhi, aile konutunun sahibi olan eşin, aile konutu olarak kullanılan taşınmazı diğer eşin bilgisi olmadan satmasına engel olarak ve tapu kaydına düşülen bir şerhtir. 

10.Aile Konutu Şerhini Nasıl İşletebilirim?

Evin aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan bir evrak, ikametgah belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı ile birlikte tapu müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Twitterda Paylaş Facebook'da Paylaş