Düğün Takıları Ve Ziynet Eşyaları Kime Aittir?

ziynet takı
 1. Düğünde Takılan Takılar Kime Aittir?
  Kadına Takılan Takılar
  Düğünde/nikahta kadın eşe takılan tüm ziynet eşyalarının kadına aittir. Ziynet
  eşyalarına örnek olarak her türlü altın, bilezik, kolye, küpe ve benzeri takı setleri
  verilebilir. Öte yandan para gibi ekonomik değerler de kadın eşe takılması halinde
  kadına ait kabul edilmektedir.
  Erkeğe Takılan Takılar
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/3-1040 Esas, 2020/240 K.sayılı kararındaki
  görüşüne göre erkeğe takılan takılardan kadına özgü olanlar (bilezik kolye gibi) kadına
  ait kabul edilecektir. Ancak kadına özgü olmayan çeyrek altın, para gibi ekonomik
  değerler erkeğe ait olduğuna hükmedilmiştir.
  Taraflar arasında düğünde/nikahta takılan takılar açısından bir paylaşım anlaşması var
  ise uyuşmazlık yaşanması halinde bu paylaşım anlaşması esas alınacaktır.
 2. Düğün Takılarına İlişkin Dava Nasıl Açılır?
  Bu dava, boşanma davası ile birlikte ileri sürülebileceği gibi boşanma davasının
  kesinleşmesi sonrasında da ayrı bir dava olarak açılabilir. Düğünde takılan takıların
  aynen iadesi talep edilebileceği gibi takıların bedelinin tahsili de talep edilebilir.
  Ziynet eşyalarına ilişkin açılan bu dava boşanma davasının ferisi niteliğinde olmadığı
  için, nispi oranda harç ödenmesi gerekir.
 3. Düğün Takılarını Mal Rejiminin Paylaşımında İleri Sürebilir Miyim?
  Düğün takıları kişisel mal niteliğinde olduğundan mal rejiminin tasfiyesi davasının
  konusu olamaz.
 4. Düğün Takılarını Ne Zaman Talep Edebilirim?
  Türk Medeni Kanunu’nda, ziynet eşyalarının iadesi için bir süre öngörülmemiştir.
  Ancak düğünde takılan takıların, bir diğer ifade ile ziynet eşyalarının iadesi istihkak
  iddiası niteliğindedir. İstihkak iddiası Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen 10 yıllık
  zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre boşanmanın kesinleşmesi itibariyle başlar.
Twitterda Paylaş Facebook'da Paylaş