TCK 86 – Kasten Yaralama ve Cezası

Kişiler Hukuku

Kasten yaralama suçu TCK madde 86’da yer almakta olup suçun basit ve nitelikli hali bu maddede düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçu, unsurları, basit ve nitelikli hali, cezası ile diğer konulardaki bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten yaralama suçu, failin bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan bir eylemde bulunması ile işlenen suçtur. Suçun basit hali kanunda bu şekilde tanımlanmış olup TCK madde 87’de ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu düzenlenmiştir. TCK 87 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu makalemiz için tıklayınız.

Kasten Yaralama Suçunun Unsurları Nelerdir?

Kasten yaralama suçunun oluşabilmesi için kanunda seçimlik olarak üç sonuç gösterilmiştir. Bunlar;

  • Kasten başkasının vücuduna acı vermek,
  • Kasten başkasının sağlığının bozulmasına sebep olmak,
  • Kasten başkasının algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak.

Eğer fail, gerçekleştirdiği yaralama eylemi ile mağdur vücudu üzerinde bir acıya sebebiyet vermiş ise, aynı şekilde sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmuşsa kasten yaralama suçunun oluştuğu kabul edilecektir. Suçun maddi unsuru failin gerçekleştirdiği yaralama eylemidir. Bu eylemlere örnek olarak, yumruk atmak, tekme atmak, darp etmek, itmek, çekiştirmek, sopayla vurmak, bıçaklamak, çelme takarak düşürmek, tartaklamak örnek gösterilebilir. 

Kasten Yaralama Suçu Nitelikli Halleri

Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri TCK madde 86/3’de düzenlenmektedir. Suçun nitelikli halinin işlenmesi halinde şikayet aranmamakta olup verilecek cezanın da bir kat artırılacağı öngörülmüştür. Kanunda sayılan nitelikli haller şu şekildedir;

  1. Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı: Yaralama suçunun failin yakınına karşı işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılacağı öngörülmüştür. 08/07/2021 tarihli yeni düzenleme ile eşe karşı düzenlenen nitelikli hale, boşandığı eş ibaresi de eklenmiştir.
  1. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı: Mağdurun yaşının küçük olması, yaşının ileri olması, hastalığının veya sakatlığının bulunması gibi durumlarda mağdur kendisini faile karşı savunamayacak durumda ise nitelikli halin varlığı kabul edilir.
  1. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle: Suçun kamu görevi nedeniyle işlenmesi, suçun mağdurunun kamu görevlisi olması gerekmektedir. 
  1. Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle: Yaralama suçunun faili kamu görevlisi olup suçu işlerken mağdura karşı kamu görevinin vermiş olduğu nüfuzu kötüye kullanması gerekmektedir.
  1. Silahla: Yaralama suçunun silahla işlenmesi halinde verilecek ceza artırılacaktır. Silah ibaresinden yalnızca ateşli silah anlaşılmamalıdır. TCK madde 6’da silah deyimi tanımlanmış olup silah sayılanlar sayılmıştır;

-Ateşli silahlar,

-Patlayıcı maddeler,

-Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,

-Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,

-Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler silah sayılmıştır.

  1. Canavarca hisle işlenmesi: Failin yaralama suçunu canavarca bir hisle, canice işlenmesi halinde verilecek ceza artırılacaktır. 

Kasten Yaralama Suçunun Hafifletici Hali Nedir?

Kasten yaralama suçunun cezasını hafifletici hali TCK madde 86/2’de düzenlenmiştir. Eğer failin gerçekleştirdiği yaralama mağdur üzerinde basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde ise suçun hafifletici hali mevcuttur. Yaralama neticesi mağdura olay sonrasında yapılan sağlık raporu ile ortaya çıkacaktır.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde verilecek ceza suçun işleniş biçimine ve niteliğine göre değişmektedir. TCK madde 86/1’de düzenlenen suçun basit halinde verilecek ceza kanunda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. 

Eğer, kasten yaralama suçunun işlenmesi sonucunda kişi üzerindeki etkisi basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede hafif ise verilecek ceza dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Ancak 12/5/2022 tarihindeki düzenleme ile suçun mağdurunun kadın olması halinde verilecek cezanın 6 aydan az olamayacağı hükme alınmıştır.

Kasten yaralama suçunun nitelikli halinin mevcut olması durumunda ise, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi halinde verilecek cezanın bir kat artırılacağı düzenlenmiştir. 

Kasten Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme 

Kasten yaralama suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden olan kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Kasten Yaralama Suçu Etkin Pişmanlık

Kasten yaralamaya ilişkin herhangi bir etkin pişmanlık düzenlemesi bulunmamaktadır.  Etkin pişmanlık, suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma aşamasında failin işlediği suçtan dolayı sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi anlamına gelmektedir. Ancak kasten yaralama suçunda etkin pişmanlık uygulanmamaktadır.

Kasten Yaralama Suçu Şikayet ve Süresi

Kasten yaralama suçunda, mağdur üzerindeki etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde kalmış ise suç şikayete tabidir. Bunun anlamı, mağduru şikayeti yok ise soruşturma açılamayacağı, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceğidir. Suçun şikayet süresi 6 aydır. Kasten yaralama suçunun diğer halleri şikayete tabi değildir. Suç şikayete tabi olmadığı için herhangi bir şikayet süresi yoktur. Hal böyleyken şikayetten vazgeçilmesi halinde de dosya düşmeyecektir. 

Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek düzeydeki kasten yaralama suçu ve nitelikli hallerinde dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Kasten yaralama suçunun basit halleri taraflar arasında uzlaşma prosedürünün uygulanması zorunlu suçlardandır. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa yargılamaya devam olunacaktır.

Twitterda Paylaş Facebook'da Paylaş