Ticari Hukuk İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı

Ticari Hukuk İş Hukuku

İş Avukatı Silivri Silviya İstanbul Hukuk Bürosu

İşçi ve işveren arasında yaşanan tüm ilişkilerin birçok ince detayına kadar kapsandığı ve tarafların karşılıklı olarak hak ve görevleri, işe ve işyerine dair yasa ve yönetmeliklerin yer aldığı hukuk dalına İş Hukuku adı verilmektedir. Günümüz dünyasında yaşamımızı sürdürebilmek ve ihtiyaçlarımızı temin edebilmek adına hemen hemen herkesin çalışmaya ihtiyacı var olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda İş Hukuku’nun ne kadar önemli bir hukuk dalı olduğunu anlayabiliriz.

İş Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu olarak işçi ve işveren arasında yaşanan her türlü anlaşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi adına İş Hukuku kapsamında uzmanlaşmış bilgili ve tecrübeli kadromuz, devamlı yenilenen ve güncellenen yasalar kapsamında işçi ve işverenin haklarını koruyabilmek adına danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İş Hukuku Nedir ?

İş Hukuku; iş, işçi ve işverenin konu edinildiği her detay İş Hukuku kapsamında ele alınmaktadır. İşveren ile işçi arasında yaşanan tüm anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların yasalar kapsamında çözüme ulaştırılabilmesi adına bu hukuk dalından önemli ölçüde yararlanmaya ihtiyaç duyulur. Oldukça önemli bir hukuk dalı olmasının yanı sıra birçok ince detayında yer alması sebebiyle oldukça geniş bir hukuk dalıdır. 
İş Hukuku aynı zamanda SGK, iş ve işçi bulma kurumları başta olmak üzere birçok dernek ve kurumla olan ilişkilerin düzenlenebilmesi adına birçok katkı sunmaktadır. İş Hukuku kapsamında ele alınan adli süreç esnasında tüm müvekkillerimizin yaşamış olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözülebilmesi adına ilgili hukuki sürecin en hızlı şekilde sonuçlandırılması için çalışıyoruz.

Bireysel ve Toplu İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku: Çoğunlukla işçi sayısı bakımından ele alındığında küçük çaplı sayılabilen işletmelerde iş görme, işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesini sağlayan ve ilgili işletmelerde taraflar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözüme ulaştırılarak, gerçekleşen sözleşme ihlalleri, işçinin sergilemiş olduğu davranışlar sonucunda meydana gelmiş bozukluk ve iş sözleşmesine bağlı kalınmaması gibi durumların ele alınarak düzenlendiği kanunların bütünüdür.

Toplu İş Hukuku: Çoğunlukla işçi sayısı bakımından ele alındığında büyük çaplı sayılabilen işletmeler ve sendikalarda uygulanır. İlgili kurumlarda gerçekleştirilen toplu iş sözleşmelerinde hak ve menfaat uyuşmazlıklarının ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözülebilmesi için grev, lokavt, arabuluculuk ve hakem kuralları gibi birçok konunun ele alındığı hukuki kurallar bütünüdür.

Silviya Hukuk  Tarafından İş Hukuku Alanında Sağlanan Bazı Hizmetler

Tüm işçi ve işveren müvekkillerimiz arasında yaşanan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulabilmesi adına yürütülebilecek hukuki süreç konusunda Silviya Silivri Avukat Hukuk ve Danışmanlık olarak uzman bir destek sunmaktayız. İş Hukuku kapsamında sıkça ele alınan bazı konuları şu şekilde sıralıyor;

İhbar, kıdem ve işe iade davası açılması ve takibin gerçekleştirilmesi,
Fazla mesai ücretlerinin hesaplanması,
Yıllık ücretli iznin kullandırılması ve hesaplanması,
İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken konularda hukuki danışmanlık,
Güncel mevzuata uygun bir şekilde sözleşmelerin hazırlanması,
Güncel mevzuata uygun bir şekilde sözleşmelerin hazırlanması,
Çalışan/Çalışanların yararlanma, ölüm ve iş görmezlik halleri ile ilgili davaların takibi,
Performans düşüklüğü, ekonomik sebepler ve benzeri haklı sebepler nedeniyle iş sözleşmesinin feshi halleri.