Boşanma Davası ve Sebepleri

Aile Hukuku

Mevzuata uygun bir şekilde resmi memur önünde yapılan bir evlilik, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen sebeplerin varlığı halinde mahkeme kararı ile sonlandırılabilir. 

4721 sayılı kanunda boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli olarak açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaları halinde açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında ise eşler arasında boşanmanın hüküm ve sonuçları üzerinde bir uyuşmazlık olması halinde açılmaktadır.

1.Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası, genel veya özel boşanma sebepleri olmak üzere iki şekilde açılabilir:

Genel Boşanma Sebepleri: Eşler arasında geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı, tartışma gibi evlilik birliğini eşlerden biri için çekilmez hale getiren herhangi bir neden genel boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir. Boşanmak isteyen eş, diğer eşin kusurunu kanıtlamalıdır. Kanun burada nedenleri sınırlamamıştır.

Özel Boşanma Sebepleri: Kanunda sınırlı sayıda belirtilen bazı sebepler özel boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir. Bunlar;

  • Zina (eşlerden birinin diğerini aldatması),
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
  • Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme,
  • Terk,
  • Akıl sağlığı.

Kanunda öngörülen bu boşanma sebeplerinden birinin ispatlanması halinde mahkeme eşlerin boşanmalarına karar verir. Bu sebeplere dayanan eş, diğer eşin kusurunu ispatlamak zorunda değildir.

2.Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Boşanma davalarına aile mahkemeleri, eğer ilgili adliyede aile mahkemesi kurulmamışsa asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Boşanma davası, davacı veya davalı eşin ikametgahının bulunduğu yer adliyesinde açılabilir. Buna ek olarak eşlerin en son 6 aydan beri birlikte yaşadıkları yerin aile mahkemesi de yetkilidir.

3.Boşanma Davasında Neler Talep Edebilirim?

Boşanma davası açarken, boşanma ile birlikte tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, müşterek çocuk için iştirak nafakası, müşterek çocuğun velayeti, maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

Boşanma avukatı olarak aile hukuku ve boşanma davası konusunda daha detaylı bilgi almak ve boşanma sürecini takip etmek için İstanbul’da avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık veren Silviya Hukuk Bürosu websitesi ile iletişim kurabilirsiniz.

Twitterda Paylaş Facebook'da Paylaş