Arabuluculuk Nedir?

Arabulucu İstanbul

Aşağıdaki yazıda Arabuluculuk Nedir? Arabulucu Kimdir? Arabuluculuk Zorunlu Mudur? sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Silviya Hukuki danışmanlık olarak İstanbul çapında arabuluculuk hizmetleri sağlamaktayız. Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Arabuluculuk, mahkemeye başvurmadan, uyuşmazlıkların hızlı ve kesin bir şekilde çözüldüğü bir kurumdur.

Arabuluculuk Zorunlu Mudur?

Arabuluculuk zorunlu veya ihtiyari olarak yürütülen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Zorunlu Arabuluculuk:

Kanunda düzenlenen bazı alacak davalarını açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. İlgili düzenlemeye göre işçilik alacakları, ticari alacaklar ve tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin dava açmadan önce arabuluculuk kurumuna başvurmak zorunludur. Başvuru yapılmaksızın dava açılması halinde mahkeme dava şartı eksikliğinden açılan davayı reddeder.

İhtiyari Arabuluculuk:

Tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarında bir araya gelip uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuğa gitmesi haline ihtiyari arabuluculuk denir. İhtiyari arabuluculukta önemli olan tarafların ortak iradeleri ile arabulucuya başvurmalarıdır.

Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir.
Arabulucunun Türk vatandaşı, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olması, arabuluculuk eğitimini tamamlaması ve Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olması gerekmektedir.

Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Arabulucular yapmış oldukları faaliyet karşılığında ücret ve masraf talep edebilirler. Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenir ve ücret ve masraflar taraflarca eşit bir şekilde karşılanır.
Arabulucu görevini tarafsız bir şekilde ve bizzat yerine getirmelidir. Taraflar arasındaki eşitliğe dikkat edilmelidir.
Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin başında arabuluculuğun esasları, süreç ve sonuç hakkında aydınlatmakla yükümlüdür.
Arabulucu, arabuluculuk yaptığı uyuşmazlık ile ilgili olarak açılan davada, taraflardan birinin avukatı olarak görev yapamaz.

Twitterda Paylaş Facebook'da Paylaş