Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

İstanbul Arabulucu

Aşağıdaki yazıda Zorunlu Arabuluculuk Nedir? Başvuru Nereye Yapılır? Arabulucu Nasıl Belirlenir? gibi sorular akınıza takılan soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz. Silviya Hukuki danışmanlık İstanbul ve Silivri Çatalca Büyükçekmece Esenyurt Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Başakşehir Bakırköy Bahçelievler gibi birçok ilçede arabuluculuk hizmeti sağlamaktadır. İş, ticaret ve tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı – zorunlu arabuluculuk olarak kabul edilmiştir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvurucu, dava açmadan önce, uyuşmazlıkla ilgili yetkili mahkemenin bulunduğu yer adliyesindeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.
Örneğin tüketici hukuku kapsamında dava şartı arabuluculuk yoluna başvuracak iseniz, ikamet ettiğiniz yerdeki adliyenin arabuluculuk bürosuna başvuru yapmanız gerekmektedir.

Arabulucu Nasıl Belirlenir?

Başvuru sonrası listede kayıtlı bir arabulucu ilgili başvuruya arabulucu olarak atanır. UYAP Vatandaş Portal’da “Arabuluculuk” sekmesinde dosyanıza atanan arabulucuyu ve arabulucunun iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Arabulucuyu Seçebilir Miyim?

Taraflar, listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşabilirler. Burada önemli olan uyuşmazlığın taraflarının belirli bir arabulucu üzerinde mutabık kalmasıdır.

Başvuru Belgesinde Neler Yer Almalı?

Başvurucu ve karşı tarafa ait tüm iletişim bilgileri, arabuluculuk başvuru konusu, talep edilen alacak kalemleri ayrı ayrı belirtilerek başvuru belgesine yazılmalıdır.
Örneğin işçilik alacaklarına ilişkin arabuluculuk başvurusunda, başvurucu kendisine ait bilgilerin yanı sıra, çalıştığı kurumun unvanı, adresi, iletişim bilgileri, hangi işçilik alacaklarını (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, işe iade vb.) talep ettiğini tek tek belirtmelidir.

Arabuluculuk Ne Kadar Sürer?

İş hukuku ve tüketici hukuku uyuşmazlıkları bakımından arabulucu, başvuruya görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içerisinde sonlandırmalıdır. Bu süre zorunlu hallerde en fazla 1 hafta kadar uzatılabilir. Ancak ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk, görevlendirilme tarihinden itibaren 6 hafta içerisinde sonlandırılır. Zorunluluk halinde en fazla 2 hafta kadar uzatılabilir.

Arabuluculuk Toplantısına Katılmak Zorunlu Mudur?

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır. Bu nedenle tarafların belirlenen ilk toplantıya katılması tavsiye edilir.

Arabuluculuk Son Tutanağı Nedir?

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile belgelendirilir. Buna arabuluculuk son tutanağı denir.
Arabuluculuk son tutanağının aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış fotokopisi, dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır.

Arabuluculuk Son Tutanağını Kimler İmzalar?

Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanır. Belge taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanmazsa, sebebi belirtilmek suretiyle sadece arabulucu tarafından imzalanır.

Arabuluculuk Son Tutanağında Neler Yazmalıdır?

Son tutanakta arabuluculuk başvuru numarası, atama yapan arabuluculuk bürosu, arabulucunun bilgileri, tarafların bilgileri, uyuşmazlık konusu, arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı, tarafların anlaştıkları veya anlaşamadıkları tüm alacak kalemlerine yer verilmelidir.

Anlaşmama Halinde Arabulucuya Ücret Ödenir Mi?

İki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir.
İki saatten fazla süren görüşmelerde, iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır.

Twitterda Paylaş Facebook'da Paylaş