İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu

Alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, ilgili mevzuat doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, bununla beraber borçluların ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde haklarının korunması, alacaklı-borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli davaların açılması ve işlemlerin yerine getirilmesi, kredi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi, iflas halinde her türlü yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi, İcra İflas Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tüm uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İflas ve İcra Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu