Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme Avukatı Silivri

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu

Sözleşme Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu. Gerek ticari gerekse de gündelik hayatta karşımıza çıkan sözleşmeler ile taraflar, ticari ilişkinin içerik ve niteliğini, kendi belirledikleri ilke ve kurallar doğrultusunda düzenleyebilmekte ve hukuki ilişkinin çerçevesini, sözleşme özgürlüğü ilkesi dahilinde çizebilmektedir.

Kanunlarda öngörülen tip sözleşmelerin yanında, tarafların işlerine özel oluşturmak istedikleri sözleşmelerin hukuk kurallarına ve taraf menfaatlerine en uygun şekilde düzenlenmesi hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimize sözleşme aşamasının başından, sözleşmeden doğan edimlerin ifa edilmesine kadar olan süreçte gerekli olan hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlenmesi noktasında da ilgili tüm süreçleri yönetmekteyiz. Sözleşme Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu

Dünya ülkeleri ile ticaret yapan şirketlerin bu ülkelerde geçerli ve değişkenlik gösterebilen uygulamalara bağlı kalmak yerine, uluslararası kabul gören yeknesak bir uygulamayı tercih etmeleri de sözleşmelerin uluslararası düzeyde ve ulusal üstü kurumların öngördüğü kurallar doğrultusunda düzenlenmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Ulusal çapta sözleşme hukukuna dair hizmetlerimizin yanı sıra uluslararası sözleşmelerin tahlili, oluşturulması ve yönetim süreçlerini de alanında uzman avukatlarımızla ve işbirliği içinde olduğumuz yabancı hukuk bürolarının da desteği ile etkin şekilde yürütmekteyiz.