Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Avukatı

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu

Fikri ürünlerin korunması ve teşviki ülkemizde ve uluslararası boyutta büyük öneme sahip bir konudur. Fikri ve sınai mülkiyet kavramı, somut eşya dışında maddi veya manevi değer atfedilen her türlü ürünü ifade etmek için kullanılır. Bir başka deyişle fikri veya sınai ürün, somutlaştığı eşyanın dışında ayrı bir değere sahip olan üründür. Örneğin bir roman ya da ders kitabı, somutlaştığı kitap sayfalarından ayrı olarak bir değere sahiptir. İşte fikri ve sınai mülkiyet hukuku bu değeri koruma altına alan hukuk dalıdır.

SilviyaHukuk Bürosu bünyesinde fikri ve sınai hakların devri, kiralanması gibi sözleşme boyutunda hukuki yardım sağlandığı gibi bu hakların ihlalinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için de hizmet verilir. Bu anlamda lisans sözleşmeleri hazırlanması veya devri işlemleri, marka hakkına tecavüzden kaynaklanan davalar, lisans sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara profesyonel çözümler üretilmektedir. Ayrıca Büromuz bünyesinde fikri sınai hakların ihlaline ilişkin ceza yaptırımına tabi işlemlerin takibi konusunda hukuki yardım sağlanmaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu