Şufa Davası (Önalım Davası) Nedir?

Arabulucu İstanbul

Şufa hakkı (önalım hakkı) paylı mülkiyetteki bir taşınmazda bir paydaşın payını paydaş olmayan üçüncü bir kişiye veya kişilere satması durumunda diğer paydaşlara öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. 

Şufa hakkının kullanılabilmesi için herhangi bir payın üçüncü kişilere satışı gerekmektedir. 

Şufa Hakkını Hangi Durumda İleri Sürerim?

Şufa hakkı yalnızca paylı mülkiyet durumunda kullanılabilir. 

Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Olan Taşınmazlarda Şufa Hakkını (Önalım Hakkını) İleri Sürebilir Miyim? 

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazlarda şufa hakkı (önalım hakkı) kullanılamaz. Önemli olan taşınmazda paylı mülkiyetin olmasıdır.

Şufa Hakkı Kimler Kullanılabilir

Türk Medeni Kanununun 732.maddesine göre şufa hakkı paydaşlar tarafından kullanılabilir.

Taşınmazda Oturma Hakkım Var, Şufa Hakkını Kullanabilir Miyim?

Taşınmazda paydaş olmadığı sürece taşınmazda sınırlı bir ayni hakka veya kişisel bir alacak hakkına sahip olanlar şufa hakkını kullanamaz.

Taşınmazı Kendi Aramızda Bölmüştük, Şufa Hakkını Kullanabilir Miyim?

Fiilen veya sözleşme ile taşınmazın kullanma ve yararlanma bakımından bölüşümü gerçekleşmiş ise şufa (önalım) hakkı kullanılamaz. 

Şufa Hakkımı Kullandığımı Kime Bildireceğim? 

Şufa hakkını paydaşın payını satın alan alıcıya karşı kullanabiliriz. Bir dava açılacak ise taşınmazın alıcısı olan üçüncü kişi şufa davasının davalısıdır. Şufa davasında payını satan eski paydaşa karşı dava açılması mümkün değildir. 

Paylı Mülkiyete Tabi Bir Taşınmaz Aldım, Ne Yapmalıyım? 

Türk Medeni Kanunun 733.maddesindeki düzenleme gereği alıcı, taşınmazdaki tüm paydaşlara, pay devraldığını noter aracılığıyla ihtar etmek zorundadır. Aksi takdirde satıştan itibaren 2 yıl boyunca kendisine karşı şufa davası ikame edilebilir. 

Şufa Hakkı Nasıl Kullanılır? 

Şufa hakkı, ancak dava yoluyla, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde kullanılabilir. 

Şufa Hakkını Kullanmak İçin Süre Var Mıdır? 

Yeni alıcının, taşınmazdaki diğer paydaşlara satın alma işlemini noter aracılığıyla ihtar edilmesi halinde, 3 ay içerisinde şufa davasının açılması gerekir. Eğer bildirim yapılmamış ise satış tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde şufa davasının açılması gerekir.

Bu süreler hak düşürücü nitelikte olduğundan, geçmesi halinde dava açılması mümkün değildir.

Sözleşmeden Doğan Şufa Hakkı Nedir?

Türk Medeni Kanununun 735.maddesine göre bir sözleşmeyle de önalım hakkı tanınabilir. Bu sözleşmeye göre işlem yapılabilmesi için sözleşmenin tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekmektedir. 

Sözleşmede belirtildiği şekilde şufa hakkı sahibi hakkını kullanabilir. Sözleşmede şufa hakkının kullanılmasına dair koşullar belirtilmemişse kanuni düzenleme esas alınır.

Şufa Hakkında Muvazaa İddiası

Payı satın alan üçüncü kişi, gerçek satış bedelinin tapudaki satış bedelinden daha yüksek olduğu iddiasında bulunamaz. 

Ancak şufa hakkını kullanan paydaş, gerçek satış bedeli daha düşük olmasına rağmen bu hakkın kullanımını zorlaştırmak amacıyla satış sözleşmesinde satış bedelinin kötü niyetli bir şekilde yüksek gösterildiğini iddia edebilir.

Şufa Hakkından (Önalım Hakkı) Feragat Edebilir Miyim?

Özel bir satış işlemine ilişkin olmayan feragat beyanlarının resmi şekilde yapılarak tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir.

Belli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan feragat ise adi yazılı şekilde yapılabilir. 

Twitterda Paylaş Facebook'da Paylaş