İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir?

İstanbul Arabulucu

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyete veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır yahut taşınmaz mallardaki ortaklığın nasıl bölüşüleceği konusunda anlaşmaya varılamaması halinde ortaklığın sona ermesini sağlayan bir dava çeşididir.

Ortaklığın giderilmesi iki yöntemle mümkündür:

Aynen Taksim: Hukuken ve fiilen mümkün ise ortak olunan taşınırken veya taşınmaz malın aynen bölünmesidir.

Satış: Taşınır veya taşınmaz malın mahkeme kararı sonrasında adli mercilerce satılarak bedelinin paydaşlar arasında bölüştürülmesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Dava, taşınır veya taşınmaz malda ortak olan bir veya birden fazla paydaş tarafından diğer paydaşlara karşı açılır. Tüm paydaşlar ortaklığın giderilmesi davası açabilir. 

Ortaklığın giderilmesi davasında paydaşların eksik gösterilmesi veya paydaşlardan birinin vefat etmesi halinde dava açan paydaşa hak sahibi olan paydaşları davaya dahil etmesi için mahkeme tarafından süre verilmesi gerekir. Tüm paydaşlar dahil edilmediği sürece mahkemece dava sonuçlandırılamaz. 

Ortaklığın Giderilmesi Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davasına sulh hukuk mahkemeleri bakmakla görevlidir. Dava konusu bir taşınmaz ise, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerinde izale-i şüyu davası açılmalıdır.

Muhdesatın Aidiyeti Konusunda Çekişme

Ortaklığın giderilmesi davasının konusu taşınmazda bulunan bağımsız bölüm, bina, ağaç, gibi bütünleyici parçaların mülkiyetinin aidiyeti konusunda paydaşlar arasında bir uyuşmazlık var ise bu uyuşmazlığın muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılarak giderilmesi gerekmektedir. 

Ortaklığın giderilmesi davası görülürken paydaşladan birinin bu yönde bir iddiası olması halinde mahkeme tarafından muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılması için iddiada bulunan paydaşa süre verilir. Davanın açılması durumunda mahkeme bu davanın akıbetini beklemek zorundadır. 

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınır veya taşınmaz mal üzerinde tüm paydaşların haklarını eşit bir şekilde korumaktadır.

Twitterda Paylaş Facebook'da Paylaş