Kira Hukuku

Kira Hukuku Avukatı

Kira Hukuku

Kira Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk

Kira Hukuku gayrimenkul hukuku içerisinde yer almaktadır. Kira hukuku davalarındaki en önemli kavram ; Kira sözleşmesidir. Kira sözleşmesi konutun sahibi ile kiralanacak yerde oturmayı kararlaştıran arasında kurulan bir sözleşmedir. Kiraya veren bu sözleşmenin kurulmasıyla kiracısına verecek olduğu konuttan yararlanmasını ve konutu kullanmasını kiracıya bırakmayı taahhüt eder. Kiracı da bu edime karşılık olarak kiraya verene bir miktar ücret vermeyi taahhüt etmektedir. Taraflar bu yükümlülüklere uymadığı durumlarda kira hukuku bağlamında uyuşmazlık doğacaktır. Kira hukuku bağlamında doğan uyuşmazlıklarınızı kira hukuku kapsamında uzman bir kira hukuku avukatı yardımından faydalanmanızı Kira Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk olarak tavsiye etmekteyiz.